Fästingar

 

Lions Forskningsfond vill utrota folksjukdomar. Fästingar bär på både borrelia och TBE. Peter är en ung forskare som fått bidrag för att bl.a. ta reda på vem som blir stucken, blodsugningstid, fästingens livsstadier och hur stor risken är att vi drabbas av borrelia. Jag lyssnade när forskaren redovisade sina delresultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fästing

Fakta om fästingar
*Fästingen är ett spindeldjur med två kroppar och saknar antenner.
*Den har 8 ben och sticker hål med ett spjutliknande organ som har många hullingar.
*Den har funnits i minst 90 miljoner år och det finns minst 800 arter av den.
*Den äter normalt bara en gång per år ett riktigt skrovmål.
*Livslängden är 1-3 år och rådjuret är ett vanligt värddjur.
*0,5% av dem bär på TBE.
*Klimatet är största fienden, därnäst myror och koltrastar.
*Den är ”taxi” för bakterier och mikroorganismer, annars gör den ingen nytta.
*De vuxna fästingarna väntar på värddjuret på ett grässtrå cirka en meter över marken.
*Den saknar ögon men känner av koldioxid och sträcker då ut sina framben som har hakar.
*Den ”bedövar patienten” så sticket känns först efter ungefär ett dygn.
*Borrelia överförs sannolikt först efter 24 timmar.
*Borreliabakterierna kan överföras via bröstmjölk, via blodgivning och vid graviditet från kvinna till foster.
*Fästingen skall dras rakt ut med ett bestämt ryck, hela kroppen på en gång. Man skall inte snurra eller smörja fästingen.
*Tidiga symtom på borreliasmitta är röd ring på huden, svullet öra och/eller bröstvårta. Svår smitta kan ge artriter, ansiktsförlamning och huvudvärk. Behandlas med antibiotika.
Mina slutsatser: Vi får acceptera fästingarna då de är överlevnadskonstnärer. Men genom att ha heltäckande klädsel under midjan och att ”kolla hud och hudveck” kan vi fortsätta att njuta av vår vackra natur. De som ofta blir stuckna kan förebygga genom att äta vitlök.
Här hittar du mer om Lions Forskningsfond: http://www.lionsforskningsfond.se/ Vi ser med spänning fram mot Peters slutrapport om färstingar.

Top