FADER GUNNAR ”LEVDE UPP” I GRATIA DEI OCH OSBY

VITTSJÖ. Trots höstrusk och mulen himmel var det förväntansfulla resenärer som samlades vid kyrkan för gemensam kyrkresa med Calle Präst som herde. Första anhalten var Gratia Dei vid Kristianstad, Fader Gunnars livsverk. Andra anhalten var Osby kyrka där temat i huvudsak också var Gunnar Rosendahl.

En grupp av besökare från Vittsjö samlade i Gratia Dei.

Fader Gunnar hade under många år ambitionen att anlägga en kyrklig byggnad, i främsta hand avsedd för pensionerade präster. Så blev det inte utan kyrkan Gratia Dei uppfördes som kyrka, samlingsrum och bostäder som var färdiga för invigning 1962.

Det blev inte något ”sista boende” för pensionerade präster då många präster i dagens läge glömmer bort att de uppnått stipulerad ålder utan de fortsätter sitt livsverk. Om detta och i synnerhet om Fader Gunnar berättade föreståndare Robert Johannesson då resenärerna från Vittsjö hade bänkat sig.

Robert Johannesson berättar om Fader Gunnar.

Jourhavande präst, Jan Erik Appell har sin bostad i Gratia Dei liksom föreståndaren. Ett välkommet inslag i bristen på studentbostäder är att det finns fem mindre utrymmen för studerade i Kristianstad. Kyrkan är inte ansluten till något etablerat samfund utan är ansluten till Missionsprovinsen tillsammans med ett fåtal andra kyrkor.
I Gratia Dei hålls gudstjänst varje söndag och dessutom hålls morgonbön varje dag i veckan. Det var Fader Gunnar som införde morgon- och aftonbön då han tillträdde tjänsten som kyrkoherde i Osby 1933. Denna sed tog han med sig till Gratia Dei. Uppspelning skedde av en morgonandakt som hållits av Fader Gunnar.
I Osby var det Staffan Ljunggren som fortsatte informationen om Fader Gunnar. Vid tillträdet som kyrkoherde i Osby 1933 började han förändringen av den grå och trista helgedomen till en färgrik och färgstark kyrka. Fader Gunnar var en pionjär i många avseende. Han införde inte direkta nyheter utan återupptog de gamla och beprövade ritualerna. Bland annat invigde han en nunna till sitt kall! Under de 29 år som han var kyrkoherde i Osby författade han också 30 böcker.
Båda informatörerna gav intressanta och trevliga inslag om Fader Gunnar och hans livsverk. Båda var värda det tack som Calle Präst förmedlade genom överlämnande av väl inslaget och chokladdoftande paket!
Fader Gunnar var född 1897 och avled 1988, 91 år gammal. Fast det finns krypta i Gratia Dei är han begravd på kyrkogården i Kristianstad.

Calle Präst är distributör av kaffe i Gratia Dei. F v Jan Erik Appell, o h h Anna Karin, Calle samt Robert Johannesson.

Top