TRE LAG DELTOG I MHF:s FRÅGESPORT

BJÄRNUM. Tre lag från lika många MHF-avdelningar var kallade till frågesport i Bygdegården i Bjärnum. Ett lag av de tre lämnade återbud. Tack vare välvilja från Lions Club blev det tre lag som tävlande under ledning av rutinerade frågeledaren Jan Berlin, numera Lund. Laget från Lions Club var så på bettet att det behövdes två andra lag för att ”klå” dem!

Segrande laget i frågesporten kom från Hässleholm.

Tema för frågorna var verkligen varierat med tre frågor inom varje ämne, sammanlagt 54 frågor. Efter två heat och fika blev det tredje heat.  Frågorna rörde sig om det mesta från författare till ”giftiga” frågor samt bibelkunskap, musik och asagudar. Högsta sammanlagda möjliga poäng var 54 poäng och i slutklämmen plockade laget från Hässleholm hem segern med 40 poäng.

Lions-laget tävlade och räddade turnéringen!

Tävlande hade 90 sekunder på sig att besvara de tre frågorna som ingick i varje grupp. Som regel blev frågorna besvarade med god marginal till den stipulerade tiden. Sammanfattningsvis var frågorna lättare än svaren! Varje deltagare fick hedespris och segrande laget fick dessutom första inteckningen i det nyuppsatta vandringspriset. På andra plats kom MHF-laget från Bjärnum och Lions Club kom på hedrande tredje plats! Prisutdelare var Erling Thelander.

Top