HEMBYGDS- OCH HEMVÄNDARGUDSTJÄNST.

VITTSJÖ. I Vittsjö kyrka firades på söndagen en hembygds- och Hemvändargudstjänst under ledning av Kyrkoherde Carl-Olof Danielsson med predikan av Biskop emeritus Karl-Johan Tyrberg.

Hembygdsföreningens sångkör inledde med tre sånger.

Dagens tema: frälsningen i betydelsen ”att hitta hem”. Guds frälsningshistoria var också ledmotivet. Psalmerna som sjöngs var: nr 180, 775, 183 och 213. Dagens kollekt samlas in med förmån Svenska Kyrkan i utlandet.
Efter gudstjänsten inbjöds till förtäring – äggakaka – i församlingshemmet där Ingrid Tyrberg talar i ämnet ”någonstans att bo”.

Hembygdsföreningens sångkör inledde med tre sånger. Därefter följde psalmsång och inledningsord av kyrkoherden. Efter bön, textläsning och evangelium följde predikan.
Kören återkom och sjöng ytterligare tre sånger. Efter välsignelsen och psalm följde ett postludium då musikgruppen i Hembygdsföreningen bestående av Malin och Marie Bengtsson sjöng ”Håll min hand” till ackompanjemang av kantor Kerstin Sturesson.

Top