LIONS QUEST TILLSAMMANS

VITTSJÖ. Personalen på Vittsjö skola var tillsammans i Blå Salen på Skansenhemmet måndagen den 28 oktober 2013.
Dagen var en uppföljningskurs för den ”Tillsammans”-utbildning som personalen på skolan genomgick för ett år sedan. Avsikten var att de skulle kunna ta del av de senaste rönen beträffande undervisningen,
få repetition samt utbyta erfarenheter.

Lions Quest – tillsammans är en kurs som Lions arrangerar i samarbete med skolor runt om i landet. Den är avsedd för all personal i skolan och barnomsorgen och behandlar bl a frågor rörande:

  • Kommunikation
  • Samarbete
  • Konflikt och problemhantering
  • Att respektera och uppskatta sig själv och andra

Kurserna är anpassade till förskolan, grundskolan och gymnasiet och är ett läromedel om värdegrundsarbete och livskunskap.
På måndagens uppföljningskurs i Vittsjö, som på ett utmärkt sätt leddes av Marianne Jansson, deltog 30 st. Av dessa hade 26 st deltagit i fjolårets tvådagarskurs, men 4 st som inte var med på den kursen deltog också under måndagen. De var intresserade av att få en inblick i kursen och det utmärkta material som hör till.

Deltagarna var mycket engagerade och deltog med liv och lust i de trevliga övningar som Marianne drog i gång, som t ex skriva ord om vänskap från a till ö på ganska kort tid. Någon grupp lyckades faktiskt att fylla hela alfabetet t o m q och x. Q blev quest Lions och x blev x-man.
En annan bra övning var hur man kan sätta samman grupper i en klass. Man kan t ex göra gruppsammansättningar utifrån vilka fotbolls- eller ishockeylag eleverna gillar.

Marianne har varit kursledare i många år och är mycket anlitad i olika former av utbildning, inte bara i vårt land utan i många andra som Norge, Turkiet och Finland där Lions Quest används i många skolor.
Om någon vecka skall hon leda en kurs för Lionsmedlemmar i Istanbul, som då får pröva på samma övningar som eleverna i Vittsjö fick göra.
Omdömena från deltagarna efter att kursen avslutats på måndagsförmiddagen var mycket positiva.

Till sist några utförligare omdömen och synpunkter från ett par deltagare:

Lärare i klasserna 1-3.
Att arbeta med värdegrunden har alltid känts rätt och riktigt för mig under mina snart 17 år som lärare i Vittsjö skola. Min erfarenhet säger mig att det är först när barnens  grundläggande behov av trygghet och uppskattning är tillgodosedda som de är redo för att inhämta kunskap. Därför blev jag mycket glad då vi, personalen på Vittsjö skola för ett år sedan av Lions i Vittsjö-Bjärnum, bjöds på en två-dagars utbildning, Lions Quest – ett läromedel om livskvalitet. Det var mycket givande dagar, med många tips och idéer som vi direkt kunde använda i våra verksamheter. Idag har vi varit samlade till återkoppling. Det var positivt att mötas igen. Vi fick ännu mer tips och uppmanades att fortsätta med detta oerhört viktiga arbete bland våra barn.

Lärare i klasserna 4-6.
För ett år sedan gick vi grundkursen till Lions Quest – tillsammans. Kursen var mycket givande och lärorik och handlade om att arbeta med värdegrunden. Under två intensiva dagar fick vi möjlighet att prova en hel del övningar, som vi senare kunde använda i klassrummet.
Nu på måndagen den 28 okt hade vi en uppföljningskurs där vi återigen fick prova på olika övningar samt diskutera hur vi arbetar med läromedlet ”Tillsammans” under året som gått. Även denna kurs var en mycket bra och lärorik kurs.


Personalen på Vittsjö skola tackade Lions för att de fått möjlighet att gå denna kurs.

Top