LIONS I SKOLAN

BJÄRNUM.
”Det är bättre att bygga starka barn än att reparera trasiga vuxna”.

Så inledde kursledaren Marianne när hon mötte skolpersonal från Bjärnums skola förra måndagen. Det är höstlov och skolans ambitiösa personal använde två av lovdagarna till att vidareutbilda sig.

De deltog i Lions värdegrundskurs, kallad TILLSAMMANS, trots stormiga förhållanden såväl bokstavligt som bildligt talat.”SIMONE” gjorde ju sig påmind utanför kurslokalen.

Bild: Lära känna varandra


Alla skall delta
Marianne använde lekar och övningar för att åskådliggöra innehållet i TILLSAMMANS-programmet som har tydliga manualer för alla åldrar i skolan. Läromedlet innehåller förslag på hur man kan arbeta med:

  • Självtillit – respekt för varandra
  • Kamratskap – samarbete
  • Ansvarstagande – positivt beslutsfattande
  • Att säga ”nej” till våld och mobbning
  • Att säga ”nej” till droger

Läraren kan på enkla sätt få med alla elever på samma villkor. Marianne gav många exempel på hur man kan göra gruppindelning: ”De som har tre bokstäver i sitt förnamn blir grupp 3, ni som har 4 blir grupp 4 etc. Den som har längst hår i nacken blir ordförande, den som har kortast blir sekreterare, den som har längst till skolan blir tidtagare” etc.


Bild: Marianne förklarar vad som skall ske

SIMONE överraskade alla
Första dagen avbröts dramatiskt då SIMONE´s härjningar krävde att deltagarna t.ex. måste hämta sina barn på dagis tidigare, åka hem och säkra fönster och dörrar eller helt enkelt för att komma hem innan träden blåst över vägen. Marianne, som bor i Uppsala, är inte van vid sådana stormar så hon blev överraskad av att lektionen helt plötsligt måste avbrytas.



Bild: Värdegrundslektion blev väderlektion

Andra dagen inleddes med att Marianne berättade om sin förvåning över det snabba avbrottet dagen innan. Många hade drabbats av stormen med kullfallna träd över vägen, soptunnor som blåst iväg och någon hade ännu inte kunnat ta sig till skolan. Marianne gav deltagarna några sekunder att tänka i väderlekstermer för att förklara hur de kände sig just nu. Den som inledde fick en pappersboll för att markera vem som hade ordet.
– Avtagande vind, sade någon och kastade bollen till någon annan som fick ordet.
– Dimmigt, sade någon annan och kastade bollen vidare.
– Solsken……..
Efter en stund hade alla deltagarna haft bollen och fått yttra sig. Man hörde många skratt, alla kom till tals, alla blev sedda och hörda. Det var ett bra exempel på hur man kan lära sig mer om varandra, kan bygga upp självtillit och få respekt för varandra.


Bild: Tallriksövningen

När andra dagen började närma sig slutet fick alla en papptallrik.
– Låt någon hjälpa er sätta fast tallriken på ryggen, sade Marianne. Nu skall ni skriva något positivt om era kolleger på tallriken. Var och en skall skriva på allas tallrikar. Tallriken skall ni ta med er hem. Ta till dig allt som står för det är ju vad dina kolleger har skrivit om dig just idag.
Jag såg många leenden och glada miner när de slutligen läste innehållet.

Kursen avslutades med skriftlig utvärdering om kursens innehåll, genomförande, material och ledare. Omdömena var mycket positiva.
Ett tack riktades till Lions som betalar halva kurskostnaden och Marianne som på ett utmärkt sätt ledde kursen. Nu hoppas vi att det blir en uppföljningskurs nästa år och att även personalen vid F-3 också får delta i en tvådagars TILLSAMMANS-kurs

Top