KYRKLIGA SYFÖRENINGEN FIRADE 100 ÅR MED AUKTION

VITTSJÖ. Vittsjö kyrkliga arbetsförening bildades 1914 på initiativ av dåvarande prästen, komminister August Nilsson. Ändamålet för föreningen var att samla in pengar för anställande en sjuksköterska. Tiderna förändras och arbetsföreningen övergick till Vittsjö kyrkliga syförening som i tisdags höll den årliga syföreningsauktionen som inbringade nära 11.000 kronor.


August Nilsson som var initiativtagare för
bildandet av kyrkliga arbetsföreningen.

Komminister August Nilsson var initiativrik och han tog hand om bildandet. Efter en predikan i kyrkan 1914 inbjöd han ortens damer till en samling i kommunalrummet där han redogjorde för sitt förslag som genast fick bra gehör. En sjuksköterska vore bra att ha tillgång till. Bildandet skedde snabbt och varannan vecka var det ”symöte” i kommunalrummet. En och annan gång blev syjuntan inbjuden till någon av deltagarna. Det var krigstid och kristid för kaffebönor! Det blev fråga om surrogat för den ädla drycken (rostade rågkorn, i extrema nödfall fick det duga med rostade kastanjer).

Någon tid tidigare hade dåvarande prosten Wollin skapat en donation. Medlemmarna i arbetsföreningen beslutade då att medel från denna donation skulle utnyttjas för skapande av ett antependium till kyrkans altare. Märta Måås Fjetterström fick uppdraget att väva detta antependium och år 1915 invigdes denna prydnad för altaret.

Arbetsinsatserna för arbetsföreningen fortsatte samtidigt som krigets fasor gjorde sig allt mer påminda. Då gick tankarna till alla beväringar som var inkallade att försvara vårt land. Vintrarna var kalla och beväringarna behövde värmande plagg. Det behövdes öronskydd, halsdukar, vantar och värmande strumpor. Landstormen (delvis föregångare till hemvärnet) var svagt organisterat med ett par dagars utbildning. Denna grupp kunde nog värma sig med plagg från hemmet men det var sämre ställt för beväringarna som långt från hemmet skulle försvara landets gränser. De värmande plaggen såldes på auktion och köparna av plaggen fick se till att de kom beväringarna tillgodo.

Kriget tog slut och kaffebönorna började komma till förädling på köksspisen. Verksamheten i arbetsföreningen fortsatte men i någon förminskad aktivitet. Efter hand ändrades namnet till kyrkliga syföreningen. Detta var denna förening som höll försäljningen häromdagen. Numera är det inte så många nytillverkade textila alster som finns på försäljningsbordet utan mest alldagliga varor.


Bröderna Malmberg som sjöng vid försäljningen.

Kvällens samling inleddes med andakt av Calle Präst och sedan fortsatte bröderna Jan och Bo Malmberg med några sånger, både andliga och fosterländska. Efter fika med prästproducerad ostkaka började försäljningen med textilier, matbröd i skilda modeller och hemstöpta ljus. Högsta bud gavs för en hemvävd matta som betingade ett slutpris på 975 kronor. Numrerade paket med lottnummer såldes och samlingen avslutades med Bred dina vida vingar.
Med anledning av arbets/syföreningens 100 års bildande nästa år kommer detta att högtidlighållas extra festligt då kontraktets syföreningar samlas till gemensam träff i Vittsjö.

Calle Präst och Ros-Marie Sjöstrand håller på att
rulla in trasmattan som har fått en köpare.

 

Top