Välbesökt berättarafton i Bjärnum

BJÄRNUM. Cederborgsällskapet hade sin traditionsenliga berättarafton på Bjärnums museum den 6 nov. där ett femtiotal åhörare infunnit sig. Aftonens gästföreläsare var Tord Jöran Hallberg, vilken barnfödd i Osby, är en flitig skribent i Osby Hembygdsförenings årsböcker.

Cederborgsällskapets ordf. Marcus Frennemark tackar kvällens föreläsare Tord Jöran Hallberg.

Han har även gett ut egna böcker. Kvällens föreläsning handlade om en av dem där han sätter Björkebergasagan i ny belysning efter att ha bedrivit en omfattande forskning kring den skandalomsusade romansen mellan den förmögna godsägardottern Gertrud Grip från Björkeberga i Verums församling och äventyraren Lars Wivallius vilken utgav sig för att vara adelsmannen Erik Gyllenstierna. Efter blott tio dagars bekantskap blev det 1629 bröllop i Hallaryd, men efter en tid nystades sanningen upp och efter processande mellan de äkta makarna upplöstes äktenskapet och den forne äkta mannen och äventyraren hamnade på Kajaneborgs fästning i Finland. Innan Lars Wivallius på Hässleholmsgården träffade Gertrud Grip hade han som student fört ett äventyrligt och vagabondliknande liv ute i Europa där han mest lämnade obetalda skulder efter sig. Emellertid var Lars Wivallius en mycket begåvad poet och är idag känd för sitt stora antal dikter. Han tillägnade sig även gedigna juridiska kunskaper. Gertrud Grip blev kvinnan bakom tillkomsten av Skeinge säteri och blev en framgångsrik godsägarinna och var enligt föreläsaren ej det våp som hon vanligtvis framställs som.

Top