Bjärnums Stålprodukter AB 50 år

BJÄRNUM. Historik. I februari 1964 övertog moderbolaget Anders Krahner AB i Skillingaryd, den befintliga fastigheten av Herman Persson AB. Anledningen till detta var att moderbolaget var i stort behov av utökad produktionsyta samtidigt som, vid denna tidpunkt, möjligheten att expandera i Skillingaryd var begränsad.

 

BSAB 1964

I samband med övertagandet anställdes tre personer, vilket dagen därpå blev utökat med ytterligare en person som skötte om värmepannan i ”underjorden”.
Från moderföretaget kom i ett tidigt skede några långtradare med nödvändig utrustning och material. Efter utrensning av spån och skräp kunde produktionen så sakteliga komma igång.

Den initiala produktionen bestod av arbetsstolar och lunchrumsmöbler med stomme av stål samt rygg- och sitsbrickor av trä. Dessa lunchrumsmöbler levererades i stor mängd till bl.a. SJ (Statens Järnvägar), samt många industrier. Även till svenska
försvaret levererades stålrörsmöbler designade av armén.

Under det första året anställdes ytterligare ett 10-tal medarbetare, bl.a. Börje Snygg som kom att bli platschef på Bjärnumsenheten.

Kantpress

Antalet kunder och så även produktionen ökade under senare delen av 60-talet. Plåtdetaljer till Saab 95/96 tillkom, likaså plåtdetaljer till BM Hallsberg (skördetröskor). Omkring 1970 svetsades även rygg- och sitsramar till Volvo Amazon och P1800. Under början av 70-talet tillverkades stora takräcken till BM Arvika för att monteras på arméns bandvagn.

Första efterlängtade utbyggnaden gjordes 1972. Denna för att rymma ett materiallager med gradsax samt viss ökning av excenterpress yta.

3-D mätning

Samarbete med en stor och långvarig kund, Svenska Posten, inleddes 1974 med en rullcontainer, som kom att tillverkas i antal över 100000 st fram till idag. Postverket blev även en stor kund av olika produkter till alla sina terminaler. Denna tillverkning av rullcontainers lade grunden till en egen utveckling av olika last-bärare med en stor bredd av olika kunder.

Laserskärning

En andra utbyggnad av lokalerna utfördes 1977. Det var byggnaden som gränsar mot Sågverksgatan. Häri rymdes en svetsverkstad, en lagerdel samt nya kontors och personalutrymmen.
Företaget skiljdes från moderföretaget 1981 och nya ägare blev Börje Snygg och Per-Magnus Krahner.

Kantpress

Under 80-talet tillkom nya kunder som Volvo lastvagnar, med takräcken och gångbordsstegar för trailerdragare. Till mejeriindustrin deltog företaget med att utveckla en lastbärare för 6 st rundostar. Denna producerades i antal över 150000 st och tillverkas fortfarande. Andra betydelsefulla kunder som tillkom i mitten av 80-talet var Arjo inom sjukvårdssektorn, samt inom den tunga fordonsindustrin Blackstone Sweden AB. Den senare uppköpt av Valeo och senast av TitanX. Produkterna här var och är fortfarande kylarramar, fläktkåpor och fläktinfästningar.

Den första svetsroboten installerades 1984.

Lägesställare svetsrobot

En tredje utbyggnad av lokalerna skedde 1985 varvid en stor del av de ursprungliga ytorna samt innergård byggdes över, varefter de gamla lokalerna delvis kunde rivas.

Under 90-talet konsoliderades verksamheten, metodisk kvalitetssäkring infördes, utrustningar uppdaterades, datorstyrda kantpressar och fler svetsrobotar installerades. Den första laserskärmaskinen installerade 1997, vilket positivt förändrade ämnesframställningen.

Svetsfixtur ARJO

Under första delen av 2000-talet robotsvetsades infästningsdetaljer åt AutoLiv för vidare montage av tredje raden i Volvo XC90. Personalstyrkan var vid denna tiden över 55 personer.

Under senare delen av 2000-talet installerades ytterligare två datorstyrda kantpressar, en ny extremt snabb svetsrobot, samt utbyte av laserskärmaskinen till en högpresterande dito.
Vid denna tid uppköptes Bjärnums Mekaniska Verkstad. Huvudsaklig verksamhet är tillverkning av ogrässkärare i bredd 6-8 meter för montage till en traktor. Denna utrustning används vid ekologisk odling.

BSAB  2014

Hösten 2011 förändrades ägarbilden varvid två nya ägare ersatte de tidigare.

Top