HEMBYGDSFÖRENINGEN OMVALDE FUNKTIONÄRER

VITTSJÖ. Hembygdsföreningen i Vittsjö har haft årsmöte då det kom drygt en fjärdedel av de 410 medlemmarna. Mestadels blev det omval på de flesta posterna till de omkring 20 arbetsgrupperna. Naturfotograf Gert Svensson visade ett antal bilder från årstiderna där aktuella fåglar kom in i bilden. Sånggruppen underhöll förtjänstfulle vid ett par tillfällen.

Sånggruppen underhöll inför fullsatt församlingshem.

Föreningen har alltså 410 medlemmar som från och med i år betalar 100 kronor i årsavgift och har då möjlighet att delta i de drygt 25 aktiviteter som ordnats. Kassan har drygt en kvarts miljon kronor i behållning.

Till ordförande omvaldes Claes Ruderstam och omval blev det även på ledamöterna i styrelsen, Sivard Strand och Inge Johannesson. Kvarvarande i styrelsen är Sven- Erik Johannesson och Lars Ivansson. De flesta funktionärerna omvaldes med få undantag. Kommittén för årsskriften fick helt ny besättning bestående av Solveig Andersson, Lars Henningsson, Markaryd, Sven Andreasson samt Lars Erik Josefsson, Bjärnum. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2015 skall vara 100 kronor.
Gert Svensson visade ett antal vackra och vältagna bilder från naturens skiftningar med symboliska fåglar från de olika årstiderna. Årsmötet avslutades med gemytligt samkväm.

Top