SPF i Verum genomförde årsmöte

VERUM. Ordförande Håkan Håkansson hälsade de 53 medlemmar välkomna till Årsmötet. Dagen inleddes med parentation för Bertil Svensson. Verumskören sjöng tysta skyar. Val av Ordförande till årsmötet blev Arne Gunnarsson efter valberedningens förslag. Verksamhetsberättelsen presenterades av sekr Anna Greta Ivansson, som avsade sig uppdraget 2014. Revisorerna Inga-Maj Ottossn och Birgit Lyden presenterad verksamhetsberättelsen som godkändes. Kjell Uno Öhgren berömde Verums SPF för en trevlig och gemytlig förening. Olika teckningslistor skickades runt. Förtjänsttecken delades ut till Inga-Maj Ottosson. Boulen fortsätter som vanligt på måndags eftermiddagar. Kaffekommittén serverade smörgåsar med kaka och kaffe. Sedvanligt lotteri med skänkta priser. Ordförande tog över klubban efter avslutat årsmöte, nästa möte bestämdes till 11 mars. Blommor delades ut till alla som bidragit till förenings trevnad under året. Mötet avslutades med nationalsången.

Top