SPF SNAPPHANEN HAR HAFT SITT ÅRSMÖTE

VITTSJÖ. På onsdagen den 12 februari avhöll SPF Snapphanen sitt årsmöte i Blå Salen, Skansenhemmet, Vittsjö. Trettiotalet medlemmar hade hörsammat inbjudan till årsmötet.
Efter parentation vidtog de stadgeenliga valen och verksamhetsplanen och budgeten för år 2014 fastställdes och Kerstin Thånell omvaldes till föreningens ordförande.
Vid ett konstituerande möte omedelbart efter årsmötet formerade sig styrelsen sålunda; till vice ordförande utsågs Anne- Marie Ström, till sekreterare utsågs Gösta Kållberg och till kassör valdes Nils Hansen.
Verksamheten för året startar den 12 mars då föreningen får besök av polisen. Den tipsar oss äldre hur vi kan skydda oss. Den 9 april berättar en royalist, Niclas Larsson från Osby, om vårt kungahus. Den 14 maj får vi höra och se hur paret Thånell upplevde det under en färd på floden Volga. Dessutom tar vi den 24 april tåget till Malmö och besöker museet Malmöhus.
Så långt är verksamheten planerad för år 2014. Höstens program arbetar styrelsen med och meddelar innehållet till sommaren.

Top