RÄDDNINGSVÄRNET
 GER FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

VITTSJÖ. Räddningsvärnet i Vittsjö deltar inte enbart i släckning av bränder och andra hjälpinsatser. Under förra året utfördes 71 insatser i ”Brandsäkerhet” för att kontrollera brandvarnare genom hembesök där 65 nya brandvarnare monterats hos personer inom insatsområdet. Detta framkom bland annat vid Räddningsvärnets årsmöte i brandstationen.

Tidigare brandmannen Tommy Dahlberg och nuvarande ordföranden Martin Andersen ventilerar något innan det var tid att ta sin del i smörgåstårtan.

Under förra året larmades räddningsvärnet 17 gånger och har deltagit 19 övningar av skilda slag. En av de större insatserna skedde vid den stora branden på Flåsmyr med 40 timmars insats. Vidare har räddningsvärnet larmats till bränder och trafikolyckor. Det är helt uppenbart att det lokala räddningsvärnet har en stor uppgift att fylla till hjälp åt drabbade inom området. Befolkningen kan känna sig trygga med ett effektivt brandvärn.

Till ordförande i Föreningen Vittsjö Räddningsvärn omvaldes Martin Andersen och ledamot i styrelsen omvaldes Mikael Jönsson. Årsavgiften för medlemmarna beslutades till 100 kronor.
Under innevarande år planerar de tio brandmännen att ordna någon form av ”Öppet hus” vid brandstationen. Dessutom kommer medverkan att ske bland annat vid Vittsjödagarna där räddningspersonalen visar upp brandbil och den allsidiga utrustningen som finns i fordonet. Föreningen är medlem i Förbundet Sveriges frivilliga brandkårer som arbetar bland annat i förebyggande åtgärden. Föreningen har även bekostat nya ”stationskläder” till personalen att användas vid informationsaktiviteter.
Årsmötet avslutades med samkväm.

Top