RÖDA KORSET I VITTSJÖ HÖLL ÅRSMÖTE

VITTSJÖ. Måndagen den 24 februari höll Vittsjö Röda Kors-krets sitt årsmöte i Linden. Ett trettiotal av medlemmarna hade hörsammat kallelsen till mötet. Vid årsskiftet fanns det åttioen medlemmar i föreningen.
Kupan, som funnits i sexton år, har varit öppen regelbundet under hela året. Man har även återupptagit besöksverksamheten och deltagit vid akuta insamlingstillfällen och därefter skänkt insamlade medel vidare både nationellt och internationellt. Cirka 37000 kronor har nettot av verksamheten givit. Man deltog även i nationaldagsfirandet med Röda Korsets fana och gick i tåget mellan Marknadsplatsen till Gåsadammen.
Efter mötet berättade sjuksköterskan Saskia Titman om sina insatser i organisationen ”Läkare utan gränser”. Det gav åhörarna mycket att tänka på och väckte många frågor som Saskia på ett naturligt och avspänt sätt besvarade eller förklarade. Tack till Saskia och hennes vänner i den fina organisationen med säte i Geneve.

Top