Trygg i Vittsjö fortsätter att bevaka

VITTSJÖ. Föreningen Trygg i Vittsjö genomförde på onsdagskvällen sitt årsmöte. Efter ordförandes inledande välkomsthälsing till de närvarande, pekade han på att föreningen faktiskt består av drygt 400 betalande medlemmar/ hushåll. Så många är det som gärna betalar en slant för att Trygg i Vittsjö verksamhet skall kunna fortsätta.

Längst till vänster delar av styrelsen med Sivard Strand, Kerstin Jönsson, Bert Oredsson och Leif Thånell

I årsberättelsen fanns att läsa att föreningen under 2013 haft ett 50-tal personer som helt ideellt patrullerat i Vittsjö, Emmaljunga, Verum med närliggande byar. Under det gångna året visar en sammanställning bland annat att föreningen haft kontakt med polis ett antal gånger, utfört ”extra” bevakning på flera platser. Rapporterat iakttagelser till flera fastighetsägare, utfört olika sociala insatser. Under året har man också noterat samt därefter vidarebefordrat ”misstänkta” iakttagelser till polis, ett ganska stort antal gånger. De aktiva chaufförerna i föreningen menar att man genom sin närvaro försvårat ett okänt antal brott under 2013. Säkert är det så! Detta omvittnar för övrigt även polisen.

Inför det kommande verksamhetsåret blev det omval på de flesta posterna i styrelsen. Det innebär en av drivkrafterna i föreningen, Sivard Strand, fortsätter som ordförande ett år till. Marianne Svensson blev den enda nya personen som valdes in i styrelsen.

På Trygg i Vittsjö hemsida finns bland annat att läsa;
”Vårt syfte är att vara brottsförebyggande - inte ingripande. Vi hjälper till att återskapa tryggheten i vårt samhälle. Det är dig, ditt och din by vi värnar om! Stöd vårt arbete!
Enligt statistik från närpolisen i Hässleholm har brottsligheten i vårt patrullerade område minskat betydligt. För att kunna driva verksamheten vidare behöver vi ständigt nya sponsorer.”


För att komma till Trygg i Vittsjö hemsida klicka här!

 

Top