FRÅN DANSKA KROER TILL SKÅNSKA GÄSTIS.

VITTSJÖ. Bibliotekets Vänner i Vittsjö arrangerade ännu en berättarafton på Biblioteket. På torsdagskvällen den 27:e var det dags.

Lennart Jönsson från Bjärnum berättade med utgångspunkt från sin bok med samma rubrik som den här notisen. Det blev en intressant berättelse. Lennart har grundligt forskat i ämnet och läst sig till den kunskap han förmedlade. Han beklagar att han är ganska ensam om att ha satt sig in i den här kulturhistorien och beklagar att kunskapen om den här intressanta vardagen hos våra förfäder verkar gå förlorad.

Lennart beskrev en verklighet totalt främmande för oss moderna människor.  Han beskriver den så kallade allmogen och deras undertryckta situation i ett samhälle där överheten helt behärskade människorna. Livet på Kroen eller Gästis med mängder av öl och brännvin var den vardag som bjöds för att dämpa det hårda livet.

De ensamma resenärerna man träffade på vid värdshusbesöken var den tidens nyhetsförmedlare. Hur tillvaron tedde sig får man en inblick igenom att läsa Lennarts bok. Den är väl värd att bläddra i.
Kvällen förgylldes av vår egen välsjungande Arne ”Grus” Persson, som sjöng ett antal fina visor på sitt välkända musikaliska sätt. Det var första gången jag hörde Arne sjunga visor.
Det passar honom som hand i handske. Hans goda sångröst och välstämda gitarr gjorde den stunden till en upplevelse.

Top