BYALAG UTSER ÅRETS EMMALJUNGABO

EMMALJUNGA. Medlemmarna strömmade till då Emmaljunga Byalag hade årsstämma i klubbhuset vid idrottsplatsen. Äldsta deltagaren var 90-åriga Anna Persson. Drygt 30 personer kom för att delta och slutligen käka fastlagsbulle! Över lag blev det omval av funktionärerna med Egon Johansson som ordförande och flera nya aktiviteter planeras för innevarande år.

Jonny Karlsson och Anna Persson vid byalagets stämma.

I styrelsen ingår Egon Johansson, Viveca Johansson, Alf Svensson, Gunilla Svensson, Ola Alm, Linda Palm och Rolf Nilsson. Medlemskap i byalaget sker familjevis och årsavgiften beslutades till oförändrat 50 kronor per familj. Omkring 80 familjer är anslutna och 12 aktiviteter var ordnade förra året. Flera cykelturer ordnades liksom sagostund och discokväll för barn.

Bland planerade aktiviteter under året kan nämnas att byalaget jämte andra föreningar i Emmaljunga kommer att ordna städdag i hela byn den 24 april då allt ”skräp” skall plockas upp. En annan aktuell åtgärd var att hålla vildsvinen borta och dessutom borde en del våtmarker dräneras genom rensning av diken.

Intresset var påfallande vid stämma med Emmaljunga byalag.

Särskilt för de yngre familjemedlemmarna planerades ”kosläpp” inom närområdet. Andra barnvänliga aktiviteter diskuterades.
En nyhet var att ”Årets Emmaljungabo” skall utses och förslag framkom på lämpliga kandidater till denna första utmärkelse. Stämman avslutades med trevligt samkväm och många bordssamtal.

Top