NILS HORNER rötter i VITTSJÖ

Den tragiskt mördade journalisten Nils Horner från Sveriges Radio hade sitt fäderne från Vittsjö.
Nils Horners farfader var apotekare Georg Horner som efter pensioneringen 1934 bosatte sig i en villa Blåbärsstigen vid Röebjer. Han var född 1864 och avled 1943. Paret hade fem barn varav Ragnar var den yngste.
Ragnar var bosatt i Borås och var teckningslärare. Där föddes Ragnars son, den nu avlidne Nils Horner som var 51 år vid sin bortgång.

Top