VITTSJÖ SJUKHEM BJÖD IN TILL ÖPPET HUS.

VITTSJÖ. På lördagen inbjöd ledningen för Vittsjö Sjukhem intresserade att få en inblick i hur man bedriver verksamheten. Genom att genomföra en tipsrunda fick vi som deltog möjlighet att reflektera över och besvara tolv olika frågor om sjukhemmet. Det hela var nog mest ägnat som en presentation av företagets hjärtefrågor rörande verksamheten. De korrekta svaren var upplysande.

Att Vittsjö Sjukhem är ett framgångsrikt sjukhem har nog de flesta Vittsjöbor förstått. Ett mått på det kan vara mängden hus på området. Den senaste tillbyggnaden med en våning på den centrala byggnaden gör man inte för att öka antalet patienter utan enbart för att ge varje patient större yta för sitt boende. Av förklarliga skäl var inte rummen tillgängliga för besökare utan vi fick vår information i den större villan på kullen. Där har man kontoret och vistelserum för personal som är i tjänst.

Man har för närvarande trettioåtta patienter i en psykiatrisk avdelning och en för dementa. Avdelningarna är åtskilda. Från tidigare studiebesök förstår jag att det är en synnerligen genomtänkt och vidsynt vård man bedriver. Både kropp och själ får sitt.

Top