VITTSJÖ KYRKLIGA SYFÖRENING FIRADE 100 ÅR

 

Vittsjö kyrkliga arbetsförening bildades av komminister August Nilsson i Vittsjö år 1914. I måndags firades de första 100 året då pastoratets syföreningar var inbjudna till jubileum.

Bild: Pastor August Nilsson var initiativtagare till bildandet av kyrkliga arbetsföreningen.

Ett av de första större arbeten vid Zickermans vävskola var ett tillverka ett antependium till kyrkans kor som bekostades av arbetsföreningen. Detta blev färdigt och invigdes 1914. En exakt kopia broderades och detta konstverk invigdes för sitt ändamål 1988.


Anders Johansson föreläste om föreningens historia. I bakgrunden det nya antependiet.

Vid samlingen för jubileum i församlingshemmet med pastoratets syföreningar var det Calle Präst som inledde med kort andakt inför de drygt 30 församlade. Anders Johansson föredrog en historik från föreningens 100 år. Vid bildandet 1914 var det August Nilsson som tog initiativet till bildandet av kyrkliga arbetsföreningen. Han inbjöd då församlingens kvinnor till träff för bildandet men strax efteråt utbröt Första världskriget och medlemmarna i den nya föreningen uppmanades att sticka klädespersedlar till Landstormen varje helgfri dag klockan 15 i kommunalrummet.

Verksamheten fortsatte inom föreningen som fann det lämpligt att byta namn från arbetsföreningen till kyrkliga syföreningen. Insamlingar genom auktioner skedde till olika ändamål sedan det fina antependiet hade betalats. Det blev skilda gåvor till kyrkan men snart väcktes tanken att inköpa något som skulle bli ett församlingshem. Det fanns tomt tillgänglig men då en villa vid Kyrkovägen blev till salu köptes denna fastighet som inreddes för kyrkliga ändamål.

Det gamla kommunalrummet blev till försäljning 1957 och församlingen inköpte fastigheten som invigdes 1962 och fondmålningen invigdes 1972. Kyrkliga syföreningen var till stor del engagerade ekonomiskt vid flera av dessa kostnadskrävande arbeten.

Anders Johansson tackades för sitt anförande och smörgåstårta serverades. Bo och Jan Malmberg sjöng några sånger innan ”Anki” Nordin berättade om sina upplevelser i Vittsjö som diakoniassistent.
Jubileet avslutades med kort andakt.

Bild. ”Anki” Nordin berättade om sin tid som diakoniassistent i Vittsjö.

Top