”CYKLA FÖR LIVET” BLEV TILL CYKLA I SOLSKEN

VITTSJÖ/BJÄRNUM. Lions aktivitet blev verkligen till en cykeltur under strålande sol. De tolv och en halv kilometerna kändes förhoppningsvis inte så tunga. Det var sextiofem deltagare i olika åldrar, som under fyra timmar passade på att uppleva hur avkopplande och skön en cykeltur kan vara.


Lions Nils Hansen önskar den första deltagaren
från Vittsjö välkommen till Bjärnum.

”Cykla för livet” med Lions genomfördes för andra året och glädjande nog dubblerades antalet startande i år mot förra året. Årets alla cyklande Vittsjö- och Bjärnumsbor tillryggalade under de fyra timmarna aktiviteten pågick drygt 81 mil. Det är som att köra Bjärnum- Nyköping tur och retur. Ett gott dagsverke med andra ord.

För Er som av olika anledningar missade att deltaga kan berättas att samma aktivitet kommer att genomföras Maj 2015.

Genom de olika lokala sponsorernas vilja att bidra så blir det ett aktningsvärt belopp Lions kan vidarebefordra till Barndiabetesfonden. Lions sponsrar fonden runt om i landet, även i andra insamlingsaktiviteter.

Lions tackar de cyklande, skolorna och de lokala sponsorerna.
Lions genomförde aktiviteten i samverkan med skolorna, ICA-butikerna i Vittsjö och Bjärnum, Lindvalls korv, Wiwood, Korvbrödsbagarna, Snapphanebygdens Sparbank, Vittsjö Sjukhem, och Handelsbanken.


Starten i Vittsjö blev dagens träffpunkt.

Top