Behov av barnvagnar har tillkommit

VITTSJÖ. Idag finns nästan 100 flyktingar på f.d. pensionat Trobeck i Vittsjö. Ralf Widlund, som är sammanhållande för den resursgrupp som bildats, tackar för den givmildhet som visats vid tidigare insamlingar. Ralf berättar vidare att det mesta som skänkts är idag fördelat. Vi har en del vinterkläder kvar men dessa har vi just nu stoppat undan. Fortfarande finns behov av bland annat sommarkläder, husgerådsartiklar och faktiskt cyklar. Ett nytt behov har dessutom tillkommit. Detta är barnvagnar. Flera damer är just nu gravida och ett önskemål om just barnvagnar har därför tillkommit. Så har du en barnvagn undanställd får du väldigt gärna ta kontakt med oss. Enklast sker kontakten genom servicekontoret i Vittsjö. Ewa som är föreståndare på servicekontoret kontaktar då någon av oss som ingår i resursgruppen så vi kan bestämma närmare tid och plats för mottagning, avslutar Ralf.

Top