GÄNGESSJÖNS BÅTHAMN ÄR NU INVIGD

VITTSJÖ. Hamnen vid Gängessjön har nu utökats med en båtplats för drygt 20 båtar i inre hamnområdet! Denna nya båtplats som invigdes på ”metaredagen” finns mellan Oresjön och Höjalasjön där Gängessjön är en del av Höjalasjön och kallas nu officiellt för Gängessjöns båthamn. Förr i tiden fanns en gångbro från Gänget till Västanskogen som användes som kyrkväg för nordliga och nordvästliga befolkningen.

Så här ser Gängessjöns båthamn ut med några båtar förtöjda.

 

En igenslammad kanalliknande sjö fanns från 1900-talets början och uppgrävningen av den igenslammade kanalen började för flera år sedan då framlidne Karl- Eve Lunnergård var den drivande kraften. Han såg också till att en betongramp byggdes för sjösättningen av båtarna. Denna första etapp var ganska kostnadskrävande och uppehåll gjordes några år tills kapital inkommit från försäljning av fiskekort.

Då arbetet åter startade var det helt klart att en båtbrygga samt fiskeplattform skulle realiseras. Efter mycket arbete helt på frivillighets brygga var det klart för invigning som förrättades av nuvarande ordföranden i Vittsjö Nya Fiskevårdsområde, Jan Johansson Han framhöll de arbetsinsatser som främst utfört av Karl- Eve Lunnergård, Sven Albinsson samt Anita och Jan Johannesson. En del historisk fakta förmedlades av Sven Albinsson från plattformen ute i kanalen.
Efter invigningen var det samling på landbacken där alla besökarna bjöds på grillad korv och svalkande dryck. Ännu finns det några båtplatser kvar att hyra i båthamnen med tillgång till hela det stora sjösystemet.

Områdets ordförande, Jan Johansson såg till att
grillningen av korv blev exakt lagom för besökarna.

 

Top