PREMIEUTDELNING I VITTSJÖ

VITTSJÖ. De första premierna från Theodor Stephens fond delades ut 1924. Därefter har det varje år varit prov för eleverna i sjätte klass i Vittsjö skolor att delta för erhållande av premier. Genom permutation har testamentets regler ändrats genom förvaltningen av Hässleholm kommun. Troligen blir nästa år det sista innan pengarna är slut men sonderingar görs redan nu för att bilda en ny fond i stället för Stephens fond?

Premiemottagarna f v Linnea Gustavsson, Ellinor Henriksson,
Felicia Serrano-Lindqvist,Klara Pettersson, Kajsa Storm,
Viktoria Anglefalk och Noak Wanstadius.
Bakom eleverna finns Robin Gustavsson och Anneli Cederberg.

Enligt testamentet från 1923 skall tre premier i matematik delas ut, två i historia och två i geografi. Stephens ansåg att räkning/matematik var det allra viktigaste ämnet, det var därför det delades ut tre premier i detta ämne. Enligt testamentet var det ett krav att provet för matematik skulle vara godkänt för att över huvud taget få delta i utdelningen.

För en vecka sedan var det prov i de tre ämnen med provförrättarna Robin Gustavsson från socialnämnden, Göran Blomberg samt Anneli Cederberg. Frågorna inför provet hade sammanställts av Mathias Egertz.

Vid utdelningen var alla eleverna i sjätte klass samlade och var spända på vilka som skulle får premier. Ett efter ett lästes namnen upp med början på lägsta valör. Varje premiemottagare fick sitt diplom som överlämnades av Anneli Cederberg och Robin Gustavsson. Respektive belopp i premierna kommer att insättas på elevs konto. De olika beloppen var 1:a 2 000 kronor, 2:a 1 500 och 3:a 1 000 kronor.
Etta i matematik blev Linnea Gustavsson, tvåa blev Ellinor Henriksson och trea blev Felicia Serrano-Lindqvist. Etta i historia blev Klara Pettersson och tvåa Kajsa Storm. Etta i geografi blev Viktoria Anglefalk och två blev Noak Wanstadius.

Efter utdelningen samlades premiemottagarna vid Theodor Stephens moders gravplats för fotografering. Theodor Stephens är själv begravd i Kina där han hade sin verksamhet och tjänade samman sin förmögenhet.

Top