SVERIGES NATIONALDAG I GÅSADAMMEN ÅR 2014

VITTSJÖ. Det var många som samlades vid Gåsadammen på fredagen för att fira Sveriges Nationaldag. Uppskattningsvis 150 personer hade tagit plats eller stod för att höra och se Wittsjö Hembygdförenings gedigna program.

Det startade vid Marknadsplatsen med att fanparaden ledde marschen till Gåsadammen. Vittsjö Blockflöjtsorkester spelade taktfast hela vägen. De är verkligen duktiga och drivna på sina olika instrument.

Marianne Svensson hälsar välkommen och
Gunnel Gustavsson står färdig att hålla högtidstalet

Väl framme vid Gåsadammen ställde fanbärarna upp invid slänten och programmet kunde ta sin början. Marianne Svensson hälsade välkommen. Hon presenterade Musikskolans Blåsorkester, som musicerade en stund innan högtidstalaren Gunnel Gustavsson tog till orda. Hon presenterade sig som den Vittsjöflicka hon är. Född i Frösboholma med tre syskon. Hon startade sitt arbetsliv med att vara kusk åt sin far i skogen. Så småningom blev hon lärare och missionär så hon hade mycket att berätta och meddela utifrån sin barndom, sin tro och sina gedigna kunskaper. Det blev ett omväxlande och intressant högtidstal.

Fanor från Vittsjö föreningar

Bygdespelarna tog därefter över och spelade lite populärmusik från fyrtio- och femtiotalet. De bjöd naturligtvis även på sång. Publiken inbjöds att sjunga med då de välkända texterna kom upp i huvudet. Därefter var det skolorkesterns tur att spela för oss varefter kyrkoherde Carl-Olof Danielsson tog till orda och välsignade tillställningen.

Programmet avslutades med att Bygdespelarna ledde den unisont sjungna nationalsången

Top