SOMMARAKADEMIN HAR STARTAT

VITTSJÖ. Första kursdagen i den 27:e Sommarakademin är till ända med fyra föreläsare. Tisdag och onsdag fortsätter kursen i Bjärnum och Hovdala. Genomgående tema för årets föreläsningar är ”Nedslag i skånskt 1600-tal”. Vid en paus i programmet var det samling i Sjöstugan för fika med våfflor. Där fanns Boel med spelmän och Marie som solist.
Måndagen började i Vittsjö församlingshem med egen presentation av de nära 50 deltagarna.

Anders Ödman, Jens Lerbom och Stefan Larsson var tre föreläsare vid Sommarakademin.

Första föreläsaren var Claes Ruderstam hade ämnet Romantik och dramatik under Skånes ofredsår. I stort sett handlade det om den bekanta ”Kärlekssagan på Björkeberga”. I övrigt berörde han det krigiska tillståndet som även drabbade Göinge där Danska och Svenska härarna hade sin duster.

Andra avdelningen handlade om Gamla Vittsjö med Snapphanar, slaget i Vittsjö 1612 och upptäckten av massgraven 1959 där också kuppen i Loshult fick sin förklaring.
Nästa föreläsare var Jens Lerbom som hade ämnet: Inte bara offer. Civila som agenter och entreprenörer under Skånska kriget. Han höll sig i huvudsak till Skånska kriget där det fanns vissa svårigheter att göra skillnad på civil och militär verksamhet. Symboliken mellan Göingsk Snapphane fanns i hela Europa men under annan beteckning. Han visade flera diagram på olika verksamheter och grupper under 1600-talet, främst från trakten kring Örkelljunga.
Stefan Larsson, arkeolog på Riksantikvarieämbetet höll sig stort sett inom Göinge gränser där en flora av sägner fanns om ”Hans Majestäts Friskyttar av Danmark”. I ett bälte över norra Skåne krävdes trohetsförsäkran år 1677. Han berörde vidare om ryttarinkvarteringar och mer eller mindre total ödeläggelse av byar där konvojvägarna drog fram. Vidare forskning har försvårats då vissa kyrkböcker har försvunnit.
Kvällen offentliga föreläsning av Anders Ödman samlade ett antal deltagare utöver deltagare i kursen. Han började med Napoleons fälttåg mot Moskva under ämne: Industri, Magnater, kaos och tysta barn. En tjock röd tråd genom det Skånska 1600-talet. Hans humoristiska och lättsamma föredrag gav besked att en del av den röda tråden gick genom hans tomt i Lilla Harrie. Vid den kalla årstiden höll hären vintervila och mycken tid åtgick att få fram 40 ton hö till hästarna varje dag.

Tre av kursdeltagarna i diskussion om hållen föreläsning.

Beträffande ”tysta barn” var det så att barn som upplevt det meningslösa kriget på nära håll drabbade av tystnad resten av livet på grund av drastiska upplevelser. Det hände ofta att hela familjen följde med hären där fadern var krigsman. Det är ingen unikt med krigen på 1600-talet då samma förhållanden gäller även i vår tid. Det var garanterat inga hängande ögonlock då Anders Ödman på sitt mustiga sätt berättade som om han själv varit på platsen.
I dag tisdag fortsätter Sommarakademin i Bjärnum med bussutfärd på eftermiddagen.


Top