LENNART JÖNSSON BERÄTTADE OM DANSKA KROER

 

BJÄRNUM. Det är en kulturskatt som går förlorad då allt fler gästgiverier läggs i malpåse, sa författaren och förre politikern Lennart Jönsson från Bjärnum.

Lennart Jönsson som berättade om kroer och gästis.

Han var gästtalare på Sommarakademis andra dag, denna var förlag till museet i Bjärnum. Hans bok ”Från danska kroer till skånska gästis” var grunden för hans föreläsning. Denna bok har för övrigt även utkommit som talbok.

Intresset för utgivande av en bok om gästgivargårdar kom då han utforskade en ägare till ett gästis vad han visste om företaget. Det var inte så särdeles mycket som fanns att hämta. Då väcktes intresset för en dokumentation. Efter tre års ganska intensiva studier blev dokumenterade boken färdig.

Publikbild från Lennart Jönssons föreläsning i Bjärnum.

I dag är endast ett tiotal gästgivargårdar i verksamhet i Skåne mot de drygt 30 som fanns i slutet av 1600-talet. Det fanns danska kroer när Skåne var danskt men efter 1658 ändrades inriktningen till gästis. Redan på Magnus Ladulås tid infördes förordningen att gästgivargårdarna i Sverige skulle vara en naturlig samlingsplats för bygden. Samlingsplats var det även på flera gästis då rättsliga ting skulle hållas.
I Skåne var bönderna mer eller mindre livegna då de enligt förordning var tvingade att ställa upp med sina hästar till förfogande vid olika skjutshåll. Det kunde bli ett par mils färd för att rätt antal hästar skulle finnas vid behov. På grund av detta blev lantbrukets skötsel ofta utsatt.
Stränga bestämmelser gällde för gästgivaren då förordning förklarade att det inte fick förekomma några matrester på gaffel efter tidigare måltid! Om det kom ”löskefolk” av ena eller andra slaget skulle dessa nekas skjuts och i stället transporteras till kronobetjäningen.
Inmundigandet av starka drycker var utbrett på 1700- och 1800-talet varför husbehovsbränningen förbjöds 1860. Det uppskattades inte av alla då brännvin uppgavs lindra tand- och huvudvärk. I allmänna råd beskrevs att brännvin även var bra mot lösa tänder! Då infördes även förbud mot langning.
Det behövs mer marknadsföring för att rädda gästgivargårdarna för framtiden, sade Lennart Jönsson.

Under eftermiddagen var deltagarna i Sommarakademin på bussresa till Vä och Kristianstad där Tor Flensmark var ciceron.

Top