JIMMIE ÅKESSON (SD) OCH GUSTAV FRIDOLIN (MP) I VITTSJÖ SAMMA DAG

VITTSJÖ. Dagen är den 5 augusti och upprinnelsen är att Jimmie Åkesson ville bekräfta sig i sin meste motståndares hemmabas Vittsjö. Båda bekräftade också den andre som den meste motståndaren inför valet den 14/9.

Således arrangerades för Jimmie att tala på Marknadsplatsen kl. 16.30.

Gustavs motdrag blev att inta Sjöstugan kl. 18.30 för att där framföra sitt budskap till Vittsjöborna.

Innan dess gjorde hemmasonen dock ett snilledrag. I vetskapen att Vittsjöborna är mycket värnande om flyktingförläggningen på Trobeck så ordnade han med ett besök på Trobecks innan ”fejden” började kl. 14.30. Dessutom inbjöds några boende på Trobecks att följa med till Maknadsplatsen för att lyssna på Jimmie. Ett antal gjorde det.

Så här långt är det skribentens högst personliga tolkning av inledningen på en mycket trevlig, givande och spännande dag med lite insikt i politikens dolda bakgård. Allt skedde helt utan obehagliga uppträdanden eller tillbud.

Marknadsplatsen var till brädden fylld av åskådare. Polisen beräknade antalet åhörare till mellan 6-700.

Inga som helst störande tillbud förekom. Enligt tidningsrubriker var det ”spänt när Åkesson talade”. Det var i Kristianstad. Polisen var därför väl förberedd. Vid samtal med polisen bekräftade de emellertid att man var mycket nöjd. Inga som helst tillbud.

Som åhörare vid Jimmie Åkessons tal på Marknadsplatsen.
Jimmie Åkesson är en mycket vältalig herre. Väl påläst och därtill utrustad med en lite pajasaktig hjälpreda vars främsta uppgift är att lätta upp Jimmies budskap. I övrigt uppfattade jag talet som ett traditionellt valtal där man klagar på motståndarna för att istället framhålla sin egen förmåga och skicklighet. Ämnena var även de traditionella och vi känner dem alla.

Som åhörare och deltagare vid Gustav Fridolins möte vid Sjöstugan.
Gustav började med att meddela att han inte hade för avsikt att hålla ett traditionellt valtal.

Det gjorde han nämligen på Vittsjödagen innan midsommar.
Istället bjöd Gustav på en spelmansföreställning med tre välkända, ej så unga, spelemän under ledning av Peps Persson.

Det blev en spännande och underhållande sång- och spelstund. Flera extranummer bjöds också.
Gustav meddelade även att under spelmännens paus var mikrofonerna öppna för var och en som ville att komma fram och göras sig hörd. Ämnet hade rubriken ”Vittsjö för alla”. Det var ett flertal som tog tillfället i akt att framföra ett personligt eller ideellt budskap i det ämnet.

Så gör även skribenten. Efter en dag som denna känns det nästintill gudabenådat att få leva och bo i ett samhälle som Vittsjö.

 

Top