Idrottsparken får belysning av gräsytor

VITTSJÖ. Lagom till höstens fotbollsmatcher kommer det att finnas belysning vid Vittsjö Idrottsparks huvudplan.

Detta innebär att Vittsjö Idrottspark även vad gäller belysning kommer att vara fullt godkänd inför kommande TV- sända fotbollsmatcher.

Sedan tidigare har företagen Grus & Makadam, El- Olle samt Kungsbackaföretaget STRIL varit i full gång med förberedelsearbete.

Under måndagen restes fyra av de totalt åtta master som kommer att bära upp de stora armaturerna. Det som blev klart under måndagen var de fyra master som finns utmed Västanvägen. Dessa master är 26 meter höga och bär upp ett flertal stora armaturer.

Utmed huvudplanens norra sida finns sedan tidigare en belysning för träningsplanen. Dessa stolpar kommer att tas bort och nuvarande armaturer kommer istället att monteras i de nya master som kommer att resas. När allt står klart innebär det att Vittsjö Idrottspark kommer att ha belysning på såväl huvudplan som träningsplan.


Längre fram i planeringen ligger ett krav som Idrottsförbundet ställer, -att gräsplanen skall vara försedd med såväl värme som yttäckning! Tuffa krav som förbundet ställer på klubbarna.

Den gamla armaturen för träningsplanen plockas tillfälligt ner av El- Olles personal. Den kommer senare att monteras i de nya masterna tillsammans med strålkastarna för huvudplanen.

Top