BRAND I EMMALJUNGA KUNDE BEGRÄNSAS

EMMALJUNGA. Stora larmet gick att brand inträffat i Emmaljunga barnvagnsfabrik. Brandbilar från Emmaljunga, Vittsjö, Bjärnum, Hässleholm och Markaryd larmades till plats och massiv insats inleddes för att lokalisera källan till brandlarmets utlösning. Snart visade det sig att eventuellt ett kar med vätska hade överhettats vid automatiska uppvärmningen.

Larmet till räddningsinstanserna kom omkring klockan 07.30 på lördagsmorgonen och snart började räddningsfordonen samlas på det väl tilltagna utrymmet framför byggnaden.
Det var på nedre plan som branden med intensiv rökutveckling började. Efter hand spred sig röken till övriga våningsplan och räddningsmän i skylift fick bekämpa rök och brand från taket på tredje våningen. Hisstrummor och genom andra kanaler spred sig röken och de fanns risk att även lager av färdiga produkter hade skadats. Rökutvecklingen var så intensiv att den spred sig till andra närliggande byggnader.

Kraftiga fläktar användes för att så snabbt som möjligt suga ut den mörka röken innan fler skador inträffade.

Personal för restvärdeåtgärder fanns på plats för att minimera skadorna. En omfattande sanering påbörjades då mängder av elektriska ledningar måste bort. Dessa ledningar alstrar klorid vid uppvärmning och innehåller bland annat saltsyra som sprider sig vid sammanblandning med rök. Det kommer att ta sin tid innan allt är sanerat och produktionen åter kan komma igång. Ingen människa skadades vid olyckan.

Top