ÅRETS KRÄFTFISKE I VITTSJÖN

VITTSJÖ. Klockan 17.30 på fredagskvällen gick startskottet för årets första kräftfiske på Vittsjön.

För många är kräftfisket en kär tradition och en av årets verkliga höjdpunkter, fullt i klass med exempelvis valborgsmässoafton eller midsommar. Kräftfisket har också mycket fått karaktären av hemvändarhelg. Många Vittsjöbor i förskingringen återvänder för ett par dagar hem med sina familjer för att träffa släkten, fiska och umgås.

Vid årets kräftfiske deltog hela 87 fiskelag som vardera fick sätta i 10 burar. Vädret var strålande och under kvällen och natten var det full aktivitet ute på sjön och utmed stränderna. Båtarna var ofta välfyllda och inte minst många barn fick i sina flytvästar uppleva den förtätade spänningen att vittja en kräftmjärde. Många hade även ordnat en lägerplats vid strandkanten med en värmande eld där det grillades, åts och drogs historier.

Tyvärr var fångsterna för många fiskelag de sämsta på många år. Totalt fångades lite drygt 2 300 kräftor varav cirka 400 inte uppfyllde minimimåttet 10 cm och därför återbördades till sjön. Snittet blev 27 kräftor per fiskelag, men fångsterna kunde variera från endast ett litet fåtal till rekordnoteringen 93.

Fiskevårdsområdet för en noggrann statistik över kräftstammens utveckling i sjön. Vid lördagens fångstrapportering på bryggan vid Bäckabro kunde kanske en viss besvikelse märkas över de låga fångstresultaten. Det stora flertalet fiskelag var dock nöjda med årets fiske och menade att själva upplevelsen som sådan var långt viktigare än ett högt fångstresultat.

Hos Fiskevårdsområdet liksom hos kräftfiskarna finns naturligtvis en viss oro inför framtiden. Betyder det låga fångstresultatet att kräftstammen i Vittsjön har minskat? Kan förklaringen kanske istället vara att den varma sommaren har inneburit en extra och nu pågående skalömsningsperiod för kräftorna? Möjligen kommer bilden att klarna något vid årets andra kräftfiske i Vittsjön, som kommer att genomföras 22 – 23 augusti.

Top