Hundraårsfest i Vittsjö

VITTSJÖ. Nu på söndag, 17 augusti klockan 14 – cirka 16.30, bjuder Wittsjö Hembygdsförening på en jubileumsfest i museet på Ubbaltsvägen. Museet är sedan cirka 30 år inrymt i det som en gång var Vittsjö södra småskola och det är själva skolbyggnaden som fyller 100 år nu i höst.

Vittsjös första skolhus var den gamla folkskolan som 1840 uppfördes strax intill kyrkan. På 1870-talet fick även byarna Björstorp, Hårsjö och Lönsholma folkskolebyggnader. Socknens småskolor ambulerade länge runt i byarna där de inhystes i olika bondgårdar. Först i början av 1900-talet fick också småskolan fasta undervisningslokaler. Skolbyggnader uppfördes nu även i Gundrastorp, Emmaljunga och Hultatorp. I Hårsjö ersattes den gamla skolan av en ny, medan skolan i Lönsholma flyttades till Snärshult.

Gamla småskolan inne i Vittsjö samhälle invigdes hösten 1914 och var i bruk ända in på 1960-talet. Under alla dessa år är det främst två smått legendariska Vittsjölärarinnor som stått för undervisningen, Berthilda Nilsson och Ingeborg Svensson. Många, många är de Vittsjöbor som här fått sina förta lärospån och lärt sig läsa och skriva. På söndag blir det alltså ett gyllene tillfälle för alla tidigare elever och andra intresserade att återse skolan.

Under jubileumsfesten på söndagseftermiddagen blir det servering, underhållning av hembygdsföreningens sånggrupp, en stunds skolhistorik samt lotteri och öppet hus i museets lokaler. Arrangemanget är öppet för alla och det krävs ingen förhandsanmälan.

Top