TRE TYRBERG BLEV PRÄSTER OCH BISKOPAR

VITTSJÖ. Under årens gång är det många präster som haft sitt ursprung från just Vittsjö. Försök skall inte göras att namnge dem då (”jag kan inte räkna (upp) dem alla?”. Men det är tämligen många som har sin uppkomst i Vittsjö. Sensationellt kan det nog sägas att en fäder har tre ättlingar som blivit präster, varav två biskopar!

De tre Tyrberg som blivit präst och biskop. Karl- Johan, Johan och Kristina Tyrberg vid mottagningen i Lund.

Sigfrid Tyrberg är stamfadern till de tre prästerna Tyrberg. Sigfrid Tyrberg (1906- 1959) var rektor i Vittsjö och gift med May född Karlsson. Sigfrid och Majs son Karl-Johan var präst innan han blev biskop i Härnösand stift. Karl- Johan och Ingrids (f Henningsson) dotter Kristina född 1965 är präst i Hörby.

Staffan i ”äppelknyckarbyxor” och Karl-Johan i slutet av 1940-talet utanför bostaden, den gamla folkskolan som nu är riven.

Staffan (1938- 2004) och Marianne Tyrbergs son Johan, född 1963 hade tjänst i Karlshamn innan han valdes till biskop i Lunds stift 2014.

Top