Med kropp & själ i harmoni

VITTSJÖ. Marinette och Jonna är två Vittsjöbor som tillsammans öppnar
Kropp & Själ i Harmoni på Hässleholmsvägen 5 i Vittsjö.
Lördag 4 oktober är det öppet hus kl 14-16 för de som vill veta mer om vad de båda utbildade helhetsterapeuterna kommer att erbjuda inom alternativ friskvård.

När man stiger in i de nyrenoverade lokalerna möts man direkt av ett lugn. Svag New Age bakgrundsmusik, tända ljus och ett välkomnande väntrum bidrar till känslan.

Marinette och Jonna är två nya företagare i Vittsjö


För lite drygt två år sedan började Marinette Danielsson och Jonna Skog sina utbildningar till Helhetsterapeuter. Efter 9 kurser och många praktiska övningar på släkt och vänner blev de sedan i augusti färdiga med sin utbildning. För att få godkänt som helhetsterapeut skulle vi utföra 30 st klientbehandlingar, dokumentera dessa och sedan redovisa och motivera våra behandlingar för vår lärare.

Lite nervöst tyckte båda att det var eftersom vi redan bestämt oss för att tillsammans öppna mottagningen under oktober månad så vi bara måste bli godkända berättar Jonna och Marinette.

Nu är båda godkända utan problem, F-skattebeviset klart och de sista detaljerna för att börja sina nya liv som egna företagare under kontroll.

Vi kommer att arbeta med våra nya företag på deltid berättar Jonna som till vardags jobbar som kurator och Marinette som är personlig assistent.

Vad gör då en helhetsterapeut och hur går en behandling till?
En helhetsterapeut jobbar med att lösa upp blockeringar som en klient har i kroppens energifält. Det kan vara av psykisk karaktär som stress, nedstämdhet etc eller rent fysiskt med ont i ryggen, en
muskelsträckning eller annan åkomma. 

Alla behandlingar sker med tystnadsplikt, ersätter inte traditionell läkarbehandling och vi har även åldersgränser för hur unga personer vi behandlar. En etisk och moralisk del med omfattande regelverk ingick i vår utbildning säger Marinette och Jonna.

Helhetsterapeuten använder bland annat samtal och rådgivning, healing, regressioner och kanaliseringar som verktyg.

En behandling är alltid individuell utifrån klientens behov och går i princip till som följer:

- Man börjar med ett inledande samtal där klienten berättar om sin situation.

- Därefter utför terapeuten en av nedanstående behandlingar som enkelt kan beskrivas så här utifrån inriktning:

 

  • Healing, utförs med klienten fullt påklädd liggande på en behandlingsbrist varmt nedbäddad under en filt. Tar ca 30-45 min.
  • Regression, terapeuten leder klienten som är i djup vila (ej hypnos) genom en resa tillbaka till tidigare erfarenheter som kan ge förklaring och förståelse på något som uppfattas som ett problem i dag. Här är det klienten som själv får en upplevelse under ledning av terapeuten.
  • Kanalisering, alla människor har andliga guider, som kan vara en avliden anhörig eller någon annan från andevärlden. Dessa guider behöver ibland komma i kontakt med oss av en eller annan anledning. I denna behandling är terapeuten den som förmedlar guidens budskap till klienten. Det är guiden som väljer att komma och klienten kan alltså inte önska kontakt med någon speciell i andevärlden.


Marinette och Jonna berättar avslutningsvis om hur roligt det är att äntligen få börja jobba och hjälpa människor samt hur roligt det skall bli att fortsätta utbilda sig.

De har båda genom sin utbildning inte bara lärt sig någonting utan även i stor grad haft en personlig utveckling – en process som fortsätter med nya kurser och nya möten med människor.

Läs mer på www.marinettesfriskvard.com samt www.jonnasandrum.se


Top