HUSFÖRHÖR I HULTATORP GAMLA SKOLA

HULTATORP. Under senare tidsperiod är det 25 år sedan husförhören återupptogs i Vittsjö. I måndags var det husförhör i Hultatorp gamla skola där Erna Olsson var värdinna. Calle Präst höll ”förhören” och hembygdsföreningens sånggrupp medverkade med flera sånger. Efter förhöret var studier över Calle Präst sifferfrågor.

Sånggruppen som framträdde med flera trevliga sånger.

Förr i tiden berättade Calle, var besökarna de mest nervösa, nu är det prästen som är nervös! Sammankomsten började med unison psalm där cirka 50 besökande sångare ljudligt stämde in. Sånggruppen fortsatte med ”hemmets jord” och Det finns en källa.

Tre besökare styrker sig med kvällsfika efter förhöret!

Förhöret som var mer psalm- och bibelförklaring började där frågorna var tämligen få till antalet men höll sig i princip med anknytning till två psalmer. Helt naturligt blev det ett par prästerliga historier bland annat hur Calle fick hjälp med sin predikan efter en oseriös tevefilm! Det blev jämförelser med gamla och nya psalmboken. Mellan varje vers i sångerna blev det ett förtydligande angående innehållet.

Dukade kakbordet på skolans gamla kateder

Sånggruppen fortsatte med Räck mig din hand och ”farväl till sommaren”. Kvällens värdinna dukade upp inbjudande kakbord på skolans gamla kateder och alla kunde beredas plats för intagande av kvällsfikan.

 

Top