BRANDVARNAREN – vakar när du sover

VITTSJÖ. Rubrikens budskap tryckte Anders Åkesson, utbildare vid FRIS – Föreningen Räddningskårer I Samverkan – mycket hårt på under sitt föredrag om hur du skall bete dig om du råkar ut för brand i din bostad. Föredraget hölls vid SPF Snapphanens månadsmöte i Blå Salen den 8/10.

alt

Det var 27 närvarande medlemmar som ”sög in” Anders uppmaningar. Han representerar även Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap - MSB.
De äldre i befolkningen är överrepresenterade i statistiken över skadade i samband med bränder. Därför är det viktigt att vi alla – inte bara äldre – installerar brandvarnare i våra bostäder. Gärna flera. Placeras centralt. Hallen nämndes som lämplig. Även våra sovrum. Har man fler varnare är det lämpligt att de länkas samman för att ge samtidigt larm om det börjar brinna i bostaden.

Viktig utrustning i hemmet:
-Brandvarnare gärna sammankopplade mellan våningarna och rummen. Den skall sitta fritt så att luften kommer till.
-Brandsläckare
-Brandfilt, används att täcka/kväva branden
-Spisvakt– känner av om spisen inte är avstängd

Om det händer:
-Försök släcka
-Stäng inne branden, stäng dörren till rummet eller våningen
-Lämna bostaden
-Stäng ytterdörren, lås inte
-Ring 112.

Det finns ett rött häfte betitlat EN OLYCKA HÄNDER SÅ LÄTT … Kunskap och information för ett tryggare och säkrare boende. Den finns att få hos de olika Brandvärnen. I Vittsjö och Bjärnum finns Brandvärn. I Hässleholm ett större Brandförsvar.

Top