FRÅN ett ÄLGPASS

NÅGONSTANS I SVERIGE. Kåseri från numera övergivet älgpass sedan några år tillbaka:
Älgarna har märkliga rutiner. Det är sällan de rör sig under natten. Om de skulle röra på sig är det antingen norrut eller västerut! Dock händer det. En ambulans till sjukdomsfall krockade med två älgar omkring klockan 02.30 och ny ambulans höll på att krocka med älgar 02.55.
Hörseln var på helspänn och plötsligt knäcktes grenar och ett par rådjur strök förbi passet på fem meters avstånd. Betydligt närmare var konstverket med spindelväv, men denna prydnad vågade jag inte ta bort med gevärets pipa då vapenlicensen inte ger tillåtelse att använda vapnet till att ta bort spindelväv!
De vilda fåglarna blev allt mer närflygande där till och med en mes landade på älgabössans mynning. Det var nog den torra ostmackan på taket över ”cellen” för jägaren som drog till sig intresset.
På tiden före ändrad distribution av mackorna, var det spännande att öppna matlådan. Där fanns ägg med sill och rökt skinka, men desto mer tullande av innehållet blev det allt fattigare. I botten låg ostmackorna! Det var enbart prickekorven som saknades. En jägarbiff hade inte varit fel men jag hade igen grill på plats.
Intervallerna mellan måltiderna var 90 minuter, med det resultatet att vissa alltför avkopplade jägaren växte till i färdriktningen.
För jägaren över lag gäller att ha tålamod. Lika tålmodigt som en mus vaktar utanför en mössfabrik.
Naturen skiftar dag efter dag, från granarnas fotsida barrkjolar, till lövträdens nudistliknande klädsel!
Det är tur att lögnen finns i alla jägarsammanhang. Tänk om allt hade varit sanning.
Ett jaktlag blev så förtjusta över en nerlagd älg att endast ”Gåsadammen änders tjatter kunde överrösta i ljudvolym”.
Älgjägare talat gärna om stödutfodring av älgar med äpplen. Märkligt att ingen stödutfodring behövs efter jakttidens slut? En jägare blev vriden i ryggen under plockning av äpplen. Efter flera välmenande och goda råd var det onda i ryggen borta den första jaktdagen. Goda råd kan i vissa fall vara tämligen kostsamma. Lika kostnadskrävande som kommunalrådens lön!
Det blir ganska kostsamt med allt ”kaffeblask” som slås upp i kopparna under jakttiden. Det hade varit billigare att slå upp det i en uppslagsbok.
Det blir allt fler kvinnliga älgjägare som med förtjusning klättrar upp i ett älgtorn. Jämlikhet mellan könen breder även ut sig i jaktkretsar, men var består jämlikheten då männen måste snickra samman ett jakttorn? Beträffande jakttornen skulle nog yrkesinspektionen ha en del att säga. Utrymmet är cirka 1,2 m² inklusive fritidsutrymme!
Det hände sig vid den tiden att en bössbärare blev kaffesugen. Sedan omgivningen studerats noga ställdes färden till en närbelägen villa där fika hastigt nedtuggades och återfärden ställdes till passet. En bilist stannade och talade om att en älg hade betat löv 50 meter från passet. Jägaren vitsordade så sanningsenligt som möjligt och sade sig sett en ”mindre älg”. Tvivlet började senare gnaga och vid kontroll på platsen fanns nya älgspår, och de hade tillkommit under en tid av fem minuter!
Reglerad arbetstid och övertidsersättning gäller inte för älgens eventuella baneman. Ingen kompledighet och ingen betald tid för vapenvård.
Räkneexempel på nerlagda älgar: Om en av de två tilldelade hade skjutits och den som var avsedd att falla, hade resultatet blivit två!
Ett skrämmande exempel på tilldelning. Ett jaktlag hade tillstånd att fälla en älgtjur och en älgkalv. Av misstag fälldes en älgko och därmed var tilldelningen på ett vuxet djur förbrukat. Då laget dagen efter fällde en älgtjur. Tredje dagen fälldes en älgkalv men då var förbrukningen på två djur uppfylld. Tre nerlagda älgar och länsman tog hand om alla tre djuren.
Älgens horn har ofta samma förmåga som fisken. Den växer så länge jägaren lever.
Förresten tycker jag inte alls om älgkött!
epe

Top