Sveriges Lions skänker tält till Irak

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Lions Club Vittsjö/Bjärnum bidrar till att 720 vinterbonade tält skickas till flyktinglägren i norra Irak. Ca 15000 människor kommer att få tak över huvudet tack vare tälten. Vår klubb brukar bekosta ett par sådana tält årligen.

Lions har skänkt tälten, som kostar drygt 5000 kr per styck till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och det är regeringen som bestämt att MSB skall sända dem till norra Irak, och det är en del av Sveriges humanitära hjälp dit.

Att hjälpa nödlidande ligger inom ramen för Lions verksamhet, som är att tillgodose humanitära behov, oavsett var dessa finns.

Top