20 AV 32 KONFIRMANDER TRÄFFADES EFTER 50 ÅR

VITTSJÖ. De var 32 som ”gick fram” vid konfirmationen i Vittsjö kyrka 1964. De var 20 som kom till återträff eller jubileum, förlagt till Furuliden i Vittsjö. Konfirmationslärare var kyrkoherde Sture Hallonsten och teologi studerande Sten Hallonsten. Sten Hallonsten var förhindrad att närvara vid träffen.Jubilerande konfirmanderna som samlades till träff efter 50 år.

Initiativtagare till samlingen var Emma Larsson och Inga Nilsson till denna andra träff för kamraterna. Förra träffen hölls 1979 och de flesta hade drabbats av någon form av åldersbeteende. Det var därför som konversationen blev: Jag känner igen dig men vem är du? Efterhand blev det igenkännande drag som kom fram och bekantskapen var återknuten. Bland kamraterna var det ingen direkt långväga ifrån. Med ett undantag var alla bosatte inom Skånes gränser.

Närvarande vid återträffen var: Tomas Ljunggren, Vinslöv, Sven Nilsson, Hallaryd, Kjell Gunnar Kristensson, Bjärnum, Karl-Gustav Johansson, Vittsjö, Lars Göran Nilsson, Glimåkra, Tommy Johnsson, Malmö, Gunnel Nilsson (Persson) Vittsjö, Inger Svensson (Holmberg) Vittsjö, Marianne Andersson (Andersson) Bjärnum, Inga Nilsson (Johansson) Vittsjö, Eva Birgitta Karlsson (Gustavsson) Fjärlöv, Gun Rydhög, Skäret, Britt- Marie Hörnebrand (Ivansson) Immeln, Eva Vorwert (Karlsson) Höör, Britt Weidby (Persson) Månsarp, Emma Larsson (Johannesson) Vittsjö, Ros- Marie Delkomyn (Jönsson), Bjärnum. Gunilla Kjellin (Nilsson) Sjöbo, Marita Gutrad (Troedsson) Vittsjö och Mai-Solveig Svensson (Månsson) Perstorp.
Efter och under måltid på värdshuset ventilerades minnen från de 50 åren som gått till ända sedan den nervösa konfirmationsdagen den 25 juli 1964 och initiativtagarna tackades för allt förarbete med träffen.

Top