BARNHANDEL ÄVEN I VITTSJÖ

VITTSJÖ. Människohandel sker på många platser i olika länder. Men, även i Vittsjö har det förekommit människohandel så sent som för något mer än 100 år sedan. Ett speciellt fall är dokumenterat men enligt uppgifter förekom det flera gånger på fattiggården Kristenstorp där barn och ungdom genom olika kontakter utarrenderades till arbetskrävande bönder.

Hjalmar Nilsson som såldes på auktion år 1915.

Det aktuella och dokumenterade fallet gäller Hjalmar Nilsson som var född i Porrarp år 1906. Hans fader, som bland annat sysslade med måleriarbeten blev ensam vårdnadshavare då Hjalmar var tre år. Detta medförde att fadern måste ta sin son med på arbetet och inkomsten för arbetet blev lidande av detta förfaringssätt.

Då Hjalmar började skolan kunde fadern inte ha fullt ansvar för sin son. Han såg ingen annan lösning än att lämna sonen till kommunen. Då blev det så att Hjalmar ”såldes” på auktion till den som bjöd lägst summa att ta hand om barnet. Kommunen skulle alltså betala den nya vårdnadshavaren för att denne tog hand om barnet som då var nio år.
Hjalmar berättar själv följande år 1976.
-Där skulle jag visas upp som ett djur och klubbades bort för 67 kronor och 50 öre till min husbonde.
Det var besvärligt då jag skulle skiljas från min far, berättar Hjalmar som tydlig minns den uppkomna och tragiska händelsen drygt 60 år tidigare. Hjalmar kom till en lantbrukare där han fick anvisad sängplats med gamla trasmattor som filt och konstgödningssäckar fyllda med halm fick tjänstgöra som madrass. Han fick även tillgång till ett par gamla filtar som på dagtid användes till hästar!

Fattiggården Kristenstorp där det förekom handel med barn.

Barnavårdsnämnden kom på årligt besök och då uppmanades Hjalmar att vara snäll annars… Varje morgon och kväll fick Hjalmar delta i mjölkningen av kor och när han kom hem från skolan måste han hugga en viss kvantitet ved innan han fick mat som mestadels bestod av majsbullar.
Efter många umbäranden fick Hjalmar nog, tog sitt knyte och lämnade gården. Intresset för hästar fanns sedan barndomen och Hjalmar började efter hand att handla med hästar. Under 30 års tid var Hjalmar anställd vid SJ som banarbetare.
Hjalmar Nilsson var bosatt i Havraljunga, intill Gundrastorpsvägen. Han var född 1906 och avled 1986.
Trots efterforskningar finns inte protokollet kvar från det sammanträde då det beslutades att Hjalmar skulle säljas. Detta protokoll har ”försvunnit”. 
Vid tidigare sammanträde finns protokollet bevarat och där talas det om ärendet med gossen Hjalmar Teofil Nilsson tas upp på nästa sammanträde!
Även på fattiggården Kristenstorp togs barn och ungdom ut att arbeta hon bönder. Där förekom ingen ”auktion” utan bönder som behövde billig arbetskraft kontaktade fattigvårdsstyrelsen som valde ut en ”fattighjon” som oavlönad dräng eller piga! Vid denna tid fanns inte ordet barnarbetare!

Top