ÅRETS VITTSJÖBO UTSEDD

VITTSJÖ. För 26:e  året i följd har ÅRETS VITTSJÖBO utsetts. Det blev inte enbart en person utan en hel grupp som kallar sig RESURSGRUPPEN. Denna grupp som består av ett antal frivilliga som med hjärtat försöker integrera de i samhället boende flyktingar att komma in i den nya samhällsbilden.

Vid överlämnande av certifikatet till Katrine Arvidsson fanns också hennes make Håkan på plats i villan i Tågarp. Leif Thånell t v och Eva Wendt t h skötte överlämnandet.

Flera förslag har inkommit till kommittén för utnämnandet av Årets Vittsjöbo men gruppen, som även består av Ebbe Persson enades om att i år utse Resursgruppen.
Motiveringen för utnämningen ljöd: För ert arbete med att underlätta integrationen mellan Vittsjöbor och flyktingar på ett konstruktivt sätt.
Flera försök att nå någon i gruppen har tidigare misslyckats. Det var julferier och resor som hade fått de aktuella att fly från kulturorten några dagar. Katrine Arvidsson fanns dock på plats i villan och  fick som representant för gruppen ta emot certifikatet. Detta certifikat kommer att finnas på plats i flyktingförläggningen på f d Trobecks pensionat.

Top