ÅRETS VITTSJÖBOR SEDAN 1989

VITTSJÖ. Härom dagen genomfördes den årliga utdelningen av certifikatet till ”Årets Vittsjöbo”.
Det var 26:e året som denna utmärkelse/ certifikat delades ut till en person/ personer som genom sitt agerade har lyft fram Vittsjö på ett eller annat sätt.
I kommittén för utseende av mottagare av certifikatet ingår Ewa Wendt, Leif Thånell och Ebbe Persson. Kommittén granskar och diskuterar vem som skall utses av de föreslagna.

•Â Â Â  1989    Arne Gustavsson
•Â Â Â  1990    Stig Sjöberg
•Â Â Â  1991    Anders Jönsson
•Â Â Â  1992    Karl- Eve Lunnergård
•Â Â Â  1993    Bo Gunnarsson
•Â Â Â  1994    Lena Svensson
•Â Â Â  1995    Karin Lilja/ Roland Johansson
•Â Â Â  1996    Mona  & Lars Rosén
•Â Â Â  1997    Jan Johansson
•Â Â Â  1998    Curt Nilsson
•Â Â Â  1999    Allan Månsson
•Â Â Â  2000    Bo Garsén
•Â Â Â  2001    Pelle Lindqvist
•Â Â Â  2002    Kalle Olsson
•Â Â Â  2003    Ulf Swärd
•Â Â Â  2004    Jessica Neumair
•Â Â Â  2005    Ewa Nevhage/ Andreas Fernebrand
•Â Â Â  2006    Jenny Svensson
•Â Â Â  2007    Claes Brauer/ Leif Thånell
•Â Â Â  2008    Elisabeth Jacobsson
•Â Â Â  2009    Bo Sigeback
•Â Â Â  2010    Henrik Ström
•Â Â Â  2011    Vittsjö GIKs damlag
•Â Â Â  2012    Calevi Hämäläinen/ Ebbe Persson
•Â Â Â  2013    Karl Gustav Johanson/ Marcus Olofson
•Â Â Â  2014    Resursgruppen

Top