FANNY PÅLSSON SOLIST VID JULBÖN

VITTSJÖ. Julbönen i Vittsjö kyrka samlade traditionsenligt en mängd besökare som fyllde sittplatser och även läktarens platser var det välbesatt.

Solisten Fanny Pålsson som var solist vid julbönen i kyrkan.

Sannolikt var det lokala sånglärkan Fanny Pålsson som drog en stor skara av besökarna. Solisten är född i Vittsjö men numera bosatt i Stockholm. Sedan flera år har hon till allas glädje medverkat i julbönen.

Efter den unisona psalmen framträdde Fanny Pålsson ”Halleluja”, sen följde sångerna ”Himlen i min famn” samt ”Ave Maria”. Julbönens andakt hölls av Calle Adolfson och predikan inramades av psalmsång. Samtidigt som psalmen ”Det är en ros”, sjöng togs kollekt till IM (Individuell Människohjälp).

Tre av de medverkande vid Julbönen fr v Mats Lunnergård, Fanny Pålsson och ackompanjatör på bas Johan Eldonsson

Unisona julpsalmen Stilla Natt sjöngs innan Fanny Pålsson sjöng ”Jul, Jul, strålande jul”. Högtiden avslutade med ”O Helga natt” där Fanny Pålsson, Mats Lunnergård och Sam Larsson medverkade.
Calle Adolfson tackade medverkande samt överlämnade rosor till hemvändande solisten.

Top