STORVILTJÄGARE, NATUREN INTRESSANTARE ÄN JAKT

VITTSJÖ. Han åkte till Kanada för släktbesök men blev så betagen av naturen att han återvände som storviltjägare 1973. Det handlar om Lennart Lundstedt, Boalt i västra delen av Vittsjö församling. Sedan dess har det blivit resor varje år med ett par undantag. Lennart är helt nyligen hemkommen från den senaste resan. Resan innevarande år är inplanerad liksom firandet av sin 100 -årsdag på Hemfjället i Brittisk Columbia!

Lennart Lundstedt vilar tillbakalutad och berättar om sina upplevelser.

Det är nära 40 årliga resor som Lennart Lundstedt utfört till Amerikas urskogar. Det är inte enbart Amerika som lockat naturmänniskan Lennart. Afrikas djungler har fått besök några gånger och det är en behjärtansvärd insats med detta. Urskogsbefolkningens enda inkomstkälla är som guider till jägare och naturmänniskor.

Sannolikt en trofé från Afrikas urskogar.

Första resan till sitt jaktområde som omfattar 700 000 hektar var nog en annorlunda upplevelse. Det fanns inga vägar till tänkta platsen och till närmaste bofasta indianby var det tolv mil och till större ort var det 30 mil. Intill Lennarts camp fanns en sjö och sjöflygplan transporterade Lennart och han utrustning med bland annat gevär och motorsåg. Första åtgärden var att bygga sig en stuga i den björnrika trakten. Träd fälldes och med hjälp av motorsåg blev det så småningom ett härbärge till skydd mot både väder och vilddjur.

Jaktresorna började med några jägare som hade de stora jakttroféerna i siktet. I det stora området är det inte tänkbart att sitta i stugan och vänta på viltet. Sällskapet, en guide och två man ger sig i väg utrustade med tält och sovsäckar till lämplig lägerplats intill viltområde. Idealiskt område är på en bergssluttning med nära ett tusen meters höjdskillnad från campen räknat

Naturen är naturlig!
- Det kan bli utflykt i ödemarken på två- fyra dygn innan viltet har kommit i skottläge, berättar Lennart från sin naturvilla i Boalt omgärdad av naturens egen prakt. Vid senaste resan blev det två älgar, getter, två grizzlybjörnar samt vargar som blev bytet. Det är egentligen fel att jägare skall brandskatta djurlivet då naturen själv sköter om det.

 

En amerikansk älg med ståtlig skovelkrona i Lennarts samling.

Villan är smyckad med diverse troféer från tidigare resor men numera är det mindre troféjakt men mer naturupplevelser miltals från andra människor och deras boningar. Närheten till sjöflygplatsen ger också många upplevelser och där kan regnbågslax på upp till fem kilo bli måltid några dagar framåt. De första åren i ödemarken var det svårt med kommunikationerna. Den enda kontakt Lennart hade var med en skraltig kommunikationsradio. Han behövde verkligen denna kontakt om det saknades något väsentligt eller han hade längtan hem till Sverige efter månader i urskogen, Då kom det efterlängtade sjöflygplanet. Nu har tekniken gjort att en vanlig mobiltelefon ger kontakt med hela världen.
Lennart har bra lokalsinne men han har en kompass i reserv. Det enda gången han nyttjat detta hjälpmedel var vid svår dimma. Då ställde han in kompassen på 284 grader och sen kunde sällskapet lomma iväg! En guide och två jägare är maxantalet för en expedition ut i vildmarken.
Lagstadgad regel är att allt kött skall tas om hand. Det som inte går åt i ”hushållet” skall transporteras till en central där behövande kan hämta gratis ransoner till livets uppehälle.
Under sina vistelser i vildmarken har Lennart uppfört flera stugor till andra sällskap i trakten. Det mest praktiska är liknande knuttimrade stugor där spik är bannlyst och endast dymling är gångbar.

Ett lodjur har fångat en fjällripa? på flykt.

Storviltjägaren har blivit naturmänniska som njuter mer av det naturen bjuder på än att smyga omkring med jaktvapen. Jaktintresset är inte helt nollställt då ett rådjur förra året har hamnat i de sälla jaktmarkerna.
Visserligen har Lennart drabbats av sjukdom men det glada och humoristiska humöret har sin givna plats i sammanhanget.
Minnen från de många resorna finns fortfarande kvar och Lennart berättar gärna om skilda upplevelser under urskogens hägn. Fotografier är ett sätt att inte glömma det som varit intressant. Planeringen för kommande äventyr är på gång!

Top