Svenskt kött på frammarsch

Svenskt Kött AB bildades 2010 och vd Maria Forshuvud fick uppdraget att göra svenskt kött tydligare och med målsättning att komma närmare konsumenterna. Svenskt kött är en ursprungsmärkning, en dekal som är gul o blå och bara får användas av den som uppfyller organisationens högt ställda krav. Det är en frivillig märkning som bygger på en överenskommelse mellan Svenskt Kött och Axfood, Bergendals, ICA, COOP, Lidl och LRF. Svenskt kött ägs av LRF, HK Scan, KLS Ugglarps, Sveriges nötköttsproducenter, Sveriges gris-företagare och Svenska Fåravelsförbundet.

Det finns många skäl att välja svenskt. I Sverige får korna vara ute på sommarbete, grisarna för strö i sina boxar och de får behålla sina svansar. Användningen av antibiotika är lägst i Europa och de föds upp enligt världens mest omfattande djurskyddslag. Svenskt kött säljs mer o mer till chark- och livsmedelsindustrin. Konsumenterna har börjat efterfråga mer svenskt som en följd delvis av dioxinskandalen i Tyskland för ett par år sen och av debatten om kupering av grisknorren och antibiotikaanvändning i fodret i förebyggande syfte. Kupering av grissvansen har varit förbjuden inom EU i många år men flera länder har trotsat förbudet helt utan påföljd. Detta har påtalats av bl a svenska parlamentariker men ingenting har hänt. Nu har en ny kommissionär tillträtt och en skrivelse om missförhållandena, undertecknade av bl.a centerns Fredrik Federly och FP:s Marit Paulsson har på nytt påtalat oegentligheterna.

Top