ÅRSMÖTE I SMYRNAFÖRSAMLINGEN

VITTSJÖ. Smyrnaförsamlingen i Vittsjö har hållit årsmöte. Till föreståndare valdes Christer Ruderstam med Claes Ruderstam som vice föreståndare. I styrelsen ingår BrittMarie Troedsson, som omvaldes till ordförande med Claes Ruderstam som vice, Monica Reinhart, Gunborg Ivarsson, Juhani Nilsson, Christina Malmberg. Till styrelseersättare valdes Mikael Nilsson.
Under det gångna året har församlingen hållit gudstjänster och bönesamlingar, söndagscaféer och frukostmöten med tema Vårda din själ. Smyrna har också haft ett givande ekumeniskt samarbete med övriga kyrkor i Vittsjö med gemensam bön varje månad och mötesserier. 
Under de 6 Söndagscaféer som hållits under året har genom lotterier och kaffepengar insamlats 8284:- som gått till Ge för livet och projektet Gatubarn i Ukraina, samt 3043:- som gått till ett barnhem i Medellin, Colombia. Smyrnaförsamlingen tackar alla trogna cafébesökare.

Top