SÅNG, MUSIK OCH RESA VID SOPPLUNCH

VITTSJÖ. Nettobehållningen från förra årets soppluncher i församlingshemmet blev 8 700 kronor och denna summa har sänts vidare till ”Läkare utan gränser”. Vid årets första sopplunch var det Gunnel och Bo Nilsson som redogjorde för en resa till Lettland. Det var även premiär för nyupptäckta sångar- och musikerparet Bo Malmberg och Gunbritt Widén.

Bo Nilsson som berättade om resan till fadderbarnet i Lettland.

Efter måltiden var det Gunbritt Widén och Bo Malmberg som sjöng innan Bo Nilsson började parets resa till öst.

Gunbritt Widén och Bo Malmberg underhöll vid sopplunchen.

Anledningen till denna resa var att paret har ett fadderbarn i Lettland och i bagaget fanns det som den utvecklingsstörda flickan kunde ha glädje av. Fadderbarnet har en intelligensnivå jämfört med en fyraårings nivå fast flickan är i de övre tonåren. Hon går i skola och då hade fadderföräldrarna fått tips att en modern läsplatta kunde vara till hjälp. Gunnel och Bo har senare fått bevis för denna läsplattas nytta i hela skolan.
Staden hade klara motsättningar med moderna höghus intill närmast liknande slumkvarter. Själva skolan där den utvecklingsstörda flickan får sin undervisning är omgärdad av stängsel med vakter. Ligor och andra oärliga personer har tidigare tagit sig in till skolan och tagit med sig antingen de behöver det eller inte. Inne på området var det bra sanitära förhållanden till skillnad utanför området. Stora kontraster konstaterades mellan förhållandena i Sverige och Lettland.
Medverkande tackades med blomster och nettobehållningen från dagens sopplunch tillfaller Hoppets stjärna för verksamhet i Lettland.

Top