Fågelräkningstid

Så här i fågelräkningstid (23– 26 jan) skriver Håkan Sten i tidningen Land om tornseglaren, den lär vi inte få se vid våra fågelbord i januari. Den är en flyttfågel och har sina vinterkvarter i Afrika.

I min ungdom, alltså för ganska längesen hette den tornsvala, enl wikipedia ändrades namnet till tornsseglare 1980 av SOF:s (Sveriges Ornitologiska Förening) namnkommitté, eftersom arten inte är en svala utan ingår i familjen seglare. Torn i namnet hänger samman med att de med förkärlek bygger sina bon i kyrktorn.
Tornseglare är extremt anpassade till ett liv i luften och efter att de kläckts befinner sig många individer i luften från det att de lämnar boet tills de häckar första gången vilket sker efter två till tre
år. På högsommaren är de sociala fåglarna mycket påfallande i luftrummet över städerna med sina gälla skrik och kan i sina störtdykningar uppnå hastigheter på över 200 km/h.
Arten minskar kraftigt i Sverige och är i Artdatabanken rödlistad i kategorin ”nära hotad”.

Glöm nu inte fågelräkningen, du kan rapportera på nätet via www.birdlife.se

Top