Hur, Var och Varför tillverkade man ”Ryssolja” i bygden?

VERUM. Verums Fritidsgrupp har börjat planeringen inför årets populära cykeltrim ”Känn din Bygd”.

Sten Nilsson, Ingvar Larsson, Eva Tuvesson, Carl Persson, Anna-Greta Ivansson, Gösta Nilsson, Elisabeth Nilsson, Linda Holmberg, infälld bild fotografen Bengt Troedsson

Hur, var och varför man gjorde den så kallade ”Ryssoljan” förr i tiden är en av de saker som går att få svar på genom att deltaga i detta jubileumsårets cykeltrim. I övrigt försöker gruppen hitta intressanta, historiska och sevärda platser i bygden som kan vara av intresse att skriva om.

Det blir 10:e året som det arrangeras och glädjande är att huvudsponsorn för detta trim, Snapphanebygdens Sparbank, har lovat att sponsra 2 st. cyklar detta år. En cykel lottas ut bland de damer som fullföljt och lämnat in ifyllt startkort, likaledes lottas en cykel ut bland deltagande herrar.

Därefter blandas inkomna startkort och utlottning sker av det hundratalet övriga priser likt föregående årgångar av detta cykeltrim. Snapphanebygdens Sparbank har varit huvudsponsor för detta trim under alla år. Har även ställt upp med representant, som kontrollant och lottdragare varje år utom ett, då representant från Sparbanken Göinge i Farstorp var oss behjälpliga.Diskussioner om cykelrundor och kontrollförslag.

Sparbanken Göinge i Farstorp är även i år (har varit så de tidigare fyra åren) sponsor till vår uppskattade ”ord och bildletartävling”, som medföljer startpaketet. Priserna här består av presentkort på valfri ICA-handel.

Fast det är 10:e året som detta trim genomförs har Fritidsgruppen lyckats hitta en del platser, vägar och intressanta saker att skriva om som inte varit med tidigare.
Detta har hela tiden varit målsättningen med detta trim, att man skall lära ”Känna sin Bygd”.

Sten Nilsson från gruppen, tillsammans med Lennart Nilsson Sparrarp och fotografen Bengt Troedsson ute för att reka kontrollplatser. Lennart Nilsson är en man med stort intresse och kunnande om hembygden. Han är bror med Bertil Nilsson (Norra Skåne)

Vissa av kontrollplatserna (ruiner) är lite av historia som visar hur duktiga de var förr som med små medel kunde bygga dessa fina verk. Oftast i närheten av små vattendrag så de kunde utnyttja vattenkraften till ex. driva ångsåg. Gruppen lägger ner mycket arbete på att försöka finna så många platser som möjligt av intresse och som det går att informera lite om. Det finns ett antal av detta i denna del av kommunen och som endast ett fåtal känner till. Detta koncept och det fina prisbordet har varit mycket uppskattat tidigare år, detta hoppas vi även på detta jubileumsår.

På bilden syns Elisabeth Nilsson och Anna-Greta Ivansson

Förberedande avslutningsfika med fastlagsbullar, bakade av Elisabeth.

Välkomna att deltaga i detta cykeltrim.
Verums Fritidsgrupp

Top