Ny brygga till flotten UBBE

Under fyra kvällar har man samlat ihop begagnade flytbryggor och fört dem till Bäckabro.brygginspektion.jpg Där har sektionerna monterats ihop, en spång har fästs mellan de yttre sektionerna och sedan har bryggan fått räcken.Bert Oredsson, Lars Gertsson och Bengt Svensson konstaterar att de nu är klara med bryggan.

Samtidigt har det bildats en kommitté med representanter för Fiskevårdsområdet, Turisttrafikföreningen och Lions med syfte att redan i år påbörja restaurering av det gamla bryggfästet. Senast nästa år har kommittén som mål att även ha en fin flytbrygga förankrad i bryggfästet. Den skulle då kunna utgöra tillfälliga förtöjningsplatser för fritidsbåtar och UBBE. Kommittén ser fram emot hjälp från arbetsvilliga vittsjöbor framöver.bryggan-klar.jpg


Den tillfälliga bryggan ses klar till höger på bilden. I hitre kanten till vänster skymtar några stenblock som är en rest från den gamla bryggan som nu, för-hoppningsvis, skall restaureras.
Top